Logo
Tin tức
04.02.2023

Đề xuất hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất như hàng hóa xuất khẩu

Nhằm đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và sự ổn định của chính sách, Bộ Tư pháp đề xuất nghiên cứu để bổ sung vào Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu.

Đề xuất hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất như hàng hóa xuất khẩu
Đề xuất hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất như hàng hóa xuất khẩu

Dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo này nội dung sửa đổi, bổ sung vào Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành đã có tác động tích cực, nhất là trong việc đảm bảo nguồn thu cho NSNN, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và tạo thuận lợi cho người dân và DN trong hoạt động nhập khẩu.
Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều diễn đàn quốc tế và tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (Hiệp định FTA), đặc biệt là các Hiệp định FTA thế hệ mới và các hoạt động nhập khẩu cũng trở nên phức tạp, đa dạng hơn đòi hỏi cần phải có những điều chỉnh của hệ thống chính sách pháp luật trong nước, trong đó có chính sách thuế nhập khẩu.

Bộ Tư pháp cho rằng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành đã quy định tương đối đầy đủ các nội dung liên quan phương pháp tính thuế (phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, theo số tiền thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp); các loại thuế suất thuế nhập khẩu tùy theo cam kết, thỏa thuận song phương, đa phương giữa nước ta với các nước/khu vực/tổ chức quốc tế (thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường). Qua đó, đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của nước ta phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, qua rà soát, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện chưa quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, hiện nay, theo quy định của pháp luật quản lý ngoại thương, hàng hoá nhập khẩu tại chỗ (trừ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan) không được cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

Bộ Tư pháp cho hay, để việc thực hiện tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ được thống nhất, trên cơ sở nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, căn cứ thẩm quyền được giao tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP Chính phủ đã quy định cụ thể về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.
Theo đó, quá trình thực hiện thời gian qua không có vướng mắc, vì vậy, cần thiết rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp này vào quá trình sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và sự ổn định của chính sách.

Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan được giao đầu mối soạn thảo nghiên cứu để bổ sung vào Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu; bổ sung quy định: áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với trường hợp hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất FTA nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu FTA đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất thuế FTA nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Cũng theo đánh giá của Bộ Tư pháp, quá trình thực hiện Luật cũng đã phát sinh một số điểm hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch. Cùng với đó, kể từ khi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực, pháp luật về thuế, hải quan, đầu tư, quản lý ngoại thương và các văn bản nội luật hóa các Điều ước quốc tế cũng đã có sự thay đổi, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Đầu tư năm 2020, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Quản lý thuế năm 2019. Nếu Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được bổ sung, sửa đổi không chỉ tạo sự thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế mà còn đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.

Nguồn: Haiquanoline.com.vn

Tin tức

Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh - Đào Tạo Nghiệp Vụ Logistics & Xuất Nhập Khẩu Số 1 Việt Nam
Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat