Logo
Đại lý hải quan
29.06.2025

Dịch Vụ Hải Quan Hàng Gia Công

1. Hàng gia công là gì? 
Sản phẩm mới được sản xuất thương mại theo hợp đồng gia công được gọi là hàng gia công. Tất cả hàng hóa đều có thể được gia công, ngoại trừ các mặt hàng bị cấm thương mại. Hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thuộc diện cấm kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu được cơ quan nhà nước cho phép thì có thể nhận gia công.

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp gia công tại Việt Nam được pháp nhận gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài các loại sản phẩm hàng hóa có thể giao dịch trên thị trường. Trừ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép.

Theo quy định tại Điều 180 Luật Thương mại 2005, hàng hóa gia công phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Hàng hóa gia công không thuộc các loại hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh như: Các chất ma túy; các loại hóa chất khoáng vật; mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên… theo quy định.
+ Hàng hóa gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất nhập khẩu chỉ có thể được gia công khi gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép như: Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; Các sản phẩm mật mã được dùng để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước; Gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;…

2. Quy định của pháp luật về khai báo hải quan hàng gia công
 - Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội
- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
- Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. Khai báo hải quan hàng gia công
3.1 Hồ sơ, chứng từ để làm thủ tục khai báo hải quan hàng gia công
Theo quy định tại Chương II của Thông tư số 38/2015/TT-BTC, để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán trong trường hợp hàng hóa gia công, yêu cầu bao gồm:
+ Tờ khai hải quan theo các thông tin quy định. Trong trường hợp tờ khai hải quan được làm trực tiếp trên giấy, người xuất khẩu cần xuất trình tờ khai hải quan gốc và 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK.
+ 01 bản chụp Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương nếu người mua phải thanh toán cho người bán.
+ 01 bản chính Bảng kê lâm sản đối với hàng gỗ nguyên liệu xuất khẩu, tuân thủ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật:
Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính;
Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu tiên.
+ 01 bản chính Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác tuân theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành).
+ Nếu quy định chuyên ngành không yêu cầu cung cấp bản chụp hoặc bản chính, người khai hải quan có thể trình bản chụp.
+ Trong trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành có thể sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực, người khai hải quan chỉ cần nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên.
+ Nộp 01 bản chụp Chứng từ chứng minh tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư (chỉ cần nộp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên).
+ Nộp 01 bản chụp Hợp đồng ủy thác nếu làm ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

Trường hợp nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi các chứng từ, giấy phép trên dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định pháp luật về một cửa quốc gia, người khai hải quan không cần nộp khi làm thủ tục hải quan.

3.2 Địa điểm làm  thủ tục khai báo hải quan hàng gia công
Hàng hóa gia công xuất khẩu sẽ được đăng ký tờ khai hải quan tại một trong các địa điểm sau: Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở, Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu, hoặc Chi cục Hải quan tại cửa khẩu xuất hàng.

3.3 Thời hạn nộp tờ khai hải quan khai báo hải quan hàng gia công
Việc nộp tờ khai hải quan sẽ được tiến hành sau khi hàng hóa đã được tập kết tại địa điểm mà người khai hải quan đã thông báo, và phải được thực hiện trước ít nhất 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa xuất khẩu được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, thời hạn nộp tờ khai hải quan là ít nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

3.4 Quy trình khai báo hải quan hàng gia công
Doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau để làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ tại chi cục hải quan theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3: Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được thực hiện: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa.
Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

Bước 4: Sau khi thành công, doanh nghiệp sẽ nhận được Quyết định thông quan hàng hóa.

4. Dịch vụ khai báo hải quan hàng gia công của Real Logistics
Hiện nay, Real Logistics đã và đang cung cấp dịch vụ hải quan hàng gia công cho một số các doanh nghiệp tại khu vực: 
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc,...
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long AN…
Các loại hàng hóa gia công tiêu biểu mà Real đang làm: Hàng may mặc, hàng giày da, hàng thiết bị điện tử, dây điện,…

4.1 Quy trình khai báo hải quan hàng gia công của Real Logistics
Bước 1: Kiểm tra chứng từ khách hàng cung cấp cho việc khai báo với hải quan hàng gia công như: Hợp đồng, Invoice, Packing List, B/L, Thư thông báo hàng đến, C/O…
Bước 2:  Lên tờ khai nháp và truyền điện tử vào phần mềm VNACCS (Khi khách hàng đã kiểm tra chính xác tờ khai)
Bước 3: Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn chỉnh và chuyển khách hàng ký (Chứng từ online)
Bước 4: Đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo từng cơ quan chuyên ngành phù hợp (Nếu có)
Bước 5: Khai báo tại Cảng hoặc Chi Cục Hải Quan doanh nghiệp đăng ký (Giao nhận tiếp nhận xử lý lô hàng với hải quan chi cục)
Bước 6: Thông báo cho khách hàng ngày giờ giao hàng
Bước 7: Tập hợp toàn bộ chứng từ, phát hành hóa đơn để khách thanh toán.

4.2 Lợi ích khi sử dụng Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan Hàng Gia Công của Real Logistics
Là đơn vụ có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu về loại hình gia công, nghiệp vụ hải quan;
Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí thủ tục hải quan hàng gia công phù hợp với sản phẩm xuất khẩu của Quý Doanh nghiệp;
Dịch vụ thông quan nhanh chóng, giá rẻ và cạnh tranh nhất trên thị trường hiện tại;
Thời gian nhanh chóng: 1 – 2 ngày để hàng thành hải quan và giao hàng kịp cho khách hàng cần xử lý nhanh. Đối với các lô hàng air chúng tôi có thể xử lý làm thông quan nhanh trong 24h;
Khách hàng không cần lo về thủ tục thanh khoản và quyết toán năm;

Trên đây là bài viết Real Logistics muốn chia sẻ tổng quan về Dịch vụ Khai báo hải quan hàng gia công, hy vọng có thể giải đáp những thông tin cơ bản cho bạn đọc và giúp bạn đọc chọn được cho mình một đơn vị uy tín hỗ trợ Quý Khách hàng và Quý Doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu của mình một cách thuận lợi và uy tín nhất. Xin vui lòng liên hệ với Real Logistics để được tư vấn miễn phí:
Hotline: 0936.386.352
Email: han@reallogistics.vn / hcm@reallogistics.vn
Địa chỉ: HN: 51 Quan Nhân, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
HCM: Số 87 đường B4, p. An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP HCM

Real Logistics cung cấp các dịch vụ :
- Vận chuyển hàng hóa quốc tế FCL/LCL bằng đường biển và đường hàng không chuyên tuyến đến tất cả các địa điểm trên thế giới.
- Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu và thủ tục kiểm tra chất lượng, hợp quy, công bố sản phẩm.
- Dịch vụ thông quan hải quan và vận tải container nội địa
- Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối
- Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới

► DỊCH VỤ ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU

► DỊCH VỤ TƯ VẤN XUẤT NHẬP KHẨU

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG SÂN BAY NỘI BÀI

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG HẢI PHÒNG

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG CÁT LÁI

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG CÁI MÉP

► DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG

Tin tức

Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA
Dịch Vụ Liên Quan
Dịch vụ Đại lý Hải Quan
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat