Logo
Tin tức
13.05.2023

Hướng Dẫn Mới Về C/O Mẫu RCEP

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Cụ thể, trên cơ sở thông báo từ Ban thư ký ASEAN liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Tổng cục Hải quan cho biết, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc cấp C/O thực thi Hiệp định RCEP theo mẫu mới kể từ ngày 1/5/2023.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên mẫu mới C/O mà cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc thông báo để kiểm tra tính hợp lệ C/O được cấp bởi cơ quan này.

Về danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 3.17, Chương 3 Quy tắc xuất xứ Hiệp định RCEP, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu thông tin C/O trong khuôn khổ Hiệp định RCEP nên Trung Quốc không thông báo danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của nước này trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký ASEAN.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra đối chiếu với thông tin C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O Trung Quốc, được thông báo tại công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 và hồ sơ hải quan để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn: Haiquanonline

Tin tức

Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh - Đào Tạo Nghiệp Vụ Logistics & Xuất Nhập Khẩu Số 1 Việt Nam
Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat