Logo
Tin tức
12.01.2024

Kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế

Căn cứ tại khoản 5 Điều 5 Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế ban hành kèm theo Quyết định 1407/QĐ-TCHQ năm 2019, có quy định về các trường hợp cần yêu cầu phối hợp với Cục ATBXHN như sau:

Các trường hợp cần yêu cầu phối hợp với Cục ATBXHN

1. Phát hiện phóng xạ Neutron;

2. Mức độ phóng xạ cao bất thường;

3. Thiết bị RIID xác định có vật liệu hạt nhân đặc biệt;

4. Thiết bị RIID xác định nguồn phóng xạ nhưng khi kiểm tra không thuộc danh mục Cục ATBXHN cấp giấy phép;

5. Cảnh báo vẫn chưa được xử lý và tiếp tục có nghi vấn sau khi kiểm tra thứ cấp;

6. Phát hiện phóng xạ trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Như vậy, theo quy định trên thì sau khi kiểm tra thứ cấp phóng xạ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế mà vẫn có nghi vấn thì được yêu cầu phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Trình tự kiểm tra thứ cấp phóng xạ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng biển quốc tế được thực hiện theo bao nhiêu bước?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 7 Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế ban hành kèm theo Quyết định 1407/QĐ-TCHQ năm 2019, có quy định về kiểm tra thứ cấp như sau:

Kiểm tra thứ cấp

1. Công chức phụ trách việc kiểm tra thứ cấp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Kiểm tra thông tin cảnh báo có trong biểu đồ dữ liệu cảnh báo và thông tin hàng hóa do cán bộ trạm CAS cung cấp.

Bước 2. Chuẩn bị thiết bị kiểm tra cầm tay, trong đó gồm máy PRD cho mỗi cá nhân, máy đọc phóng xạ SURVEY METER, RIID và các thiết bị bảo hộ khác để đảm bảo an toàn cho công chức hải quan khi tiến hành kiểm tra xác định phóng xạ.

Bước 3. Sử dụng máy PRD đầu tiên để kiểm tra mức bức xạ khi tiếp cận phương tiện.

Như vậy, theo quy định trên thì trình tự kiểm tra thứ cấp phóng xạ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế được thực hiện 03 bước như sau:

Bước 1. Kiểm tra thông tin cảnh báo có trong biểu đồ dữ liệu cảnh báo và thông tin hàng hóa do cán bộ trạm CAS cung cấp.

Bước 2. Chuẩn bị thiết bị kiểm tra cầm tay, trong đó gồm máy PRD cho mỗi cá nhân, máy đọc phóng xạ SURVEY METER, RIID và các thiết bị bảo hộ khác để đảm bảo an toàn cho công chức hải quan khi tiến hành kiểm tra xác định phóng xạ.

Bước 3. Sử dụng máy PRD đầu tiên để kiểm tra mức bức xạ khi tiếp cận phương tiện.

Kiểm tra thứ cấp

2. Trường hợp máy PRD báo trên mức “8”: Lập khu vực cách ly

- Nếu tại thời điểm bất kỳ hoặc trong lúc kiểm tra thứ cấp, máy PRD cho kết quả đọc là "8" từ khoảng cách 01 mét trở lên, công chức phụ trách kiểm tra thứ cấp phải di chuyển ngay ra khỏi khu vực có nguồn phóng xạ cho đến khi máy PRD chuyển sang số thấp hơn. Ngay sau đó, báo cho cán bộ phụ trách.

- Thiết lập chu vi an toàn xung quanh phương tiện, sử dụng dải băng ngăn cách hoặc dựng rào chắn ở toàn bộ khu vực máy PRD có số đọc dưới “8”, đặt các biển cảnh báo phóng xạ nguy hiểm.

- Liên tục giám sát vùng chu vi an toàn được thiết lập quanh khu vực có nguồn phóng xạ trong lúc tiếp tục thực hiện các bước để tránh bước vào khu vực máy PRD đọc "8".

Sau khi thiết lập khu vực cách ly, Công chức phụ trách kiểm tra thứ cấp báo cáo Lãnh đạo theo thẩm quyền và thông báo Cục ATBXHN để kiểm tra, phối hợp xử lý.
...
Như vậy, theo quy định trên thì khi kiểm tra thứ cấp phóng xạ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế mà máy PRD báo trên mức 8 thì phải lập khu vực cách ly như quy định cụ thể trên.

Nguồn: Logistics Việt Nam

Tin tức

Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat