Logo
Tin tức
16.05.2023

Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT- BTC, người khai hải quan được sử dụng thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm.
 

Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo
Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo

Theo đó, tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan 2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa XNK để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam”.

Điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ- CP quy định: “Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan không có hiệu lực áp dụng trong trường hợp hàng hóa hoặc hồ sơ thực tế XNK khác với mẫu hàng hóa hoặc hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan”.

Tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT- BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK: “Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tinh chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XNK được sửa đổi, bổ sung, thay thế”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, người khai hải quan được sử dụng thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho với các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm.

Ví dụ minh họa: 

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, ngày 9/9/2022, Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 3741/TB-TCHQ đối với mặt hàng tủ rack (tủ mạng) ký, mã hiệu, chủng loại UNR-32UD600, nhà sản xuất Unirack và Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 3739/TB-TCHQ đối với mặt hàng tủ rack (tủ mạng) ký, mã hiệu, chủng loại VRS15-660, nhà sản xuất Viet track.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH LG CNS Việt Nam NK nhiều mặt hàng tủ rack (tủ mạng) từ nhiều nhà sản xuất khác thì công ty tự khai, tự chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng chưa có thông báo kết quả xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH LG CNS Việt Nam đối chiếu hàng hóa thực tế với các quy định hiện hành để xác định mã số cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Logistics Việt Nam

Tin tức

Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat