Logo
Tin tổng cục Hải quan
08.09.2021

Triển khai thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4197/TCHQ-CNTT ngày 27/8/2021 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, 5 thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế của Bộ Y tế  sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia  từ ngày 01/09/2021. 

 

 

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021, 5 TTHC sau đây sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

 

- Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế;

 

- Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

 

- Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

 

- Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma tùy và tiền chất;

 

- Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 

Bắt đầu từ ngày 01/10/2021, 5 TTHC nêu trên sẽ được triển khai chính thức đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia

 

Các thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 01/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

 

Đối với các Thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 01/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được các thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

 

Để thực hiện 5 thủ tục nêu trên qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính này trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

 

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế với 5 thủ tục nêu trên khi làm thủ tục hải quan, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy nếu các thông báo giấy phép đã được cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia.

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30/8/2021 đã có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,9 triệu hồ sơ của hơn 48 nghìn doanh nghiệp tham gia.

 

 Sau khi 5 thủ tục hành chính nêu trên của Bộ Y tế được triển khai sẽ nâng số thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 231 thủ tục. 

Nguồn : Tongcuchaiquan

Tin tức

Gián đoạn Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển Á-Âu tăng 400%
Thủ Tục Xuất Khẩu Mây Tre Đan
Thủ Tục Nhập Khẩu Bánh Kẹo
Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat