Logo
Hệ thống văn bản liên quan hoạt động XNK
01.02.2023

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện được nhiều doanh nghiệp tổ chức hành nghề liên quan xuất nhập khẩu quan tâm. Đây là loại thuế có vai trò đặc biệt và nhiều điểm đặc biệt cần chú ý. Dưới đây là nội dung Real Logistics sẽ cung cấp thông tin để bạn đọc có thể tải biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 đầy đủ và chính xác.

1. Nội dung trong file biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

- Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành
- Thông tin tra cứu trên biểu thuế gồm các nghiệp vụ: Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu thông thường, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
- Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
- Tổng hợp 55 loại chính sách quản lý áp dụng với hàng hóa xuất nhập khẩu vào thị trường Việt Nam áp dụng theo từng mặt hàng. 

2. Giải thích các ký hiệu

Khi nhìn vào biểu thuế nếu tra mặt hàng gióng qua cột thuế VAT sẽ thấy thuế xuất có ký hiện (*) tại cột Biểu thuế giá trị gia tăng tức là các mặt hàng thuộc đối tượng trên không chịu thuế giá trị gia tăng.

⇒ Ký hiệu (5) tại cột biểu thuế quy định cho các mặt hàng thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế VAT là 5% ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ bán mủ cao su thiên nhiên sơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại và thuộc đối tượng áp dụng áp dụng thuế suất giá trị gia tăng là 5%.

=> Ký hiệu (*,5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC.

⇒ Ký hiệu (*,10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác (nhóm 71.08) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

⇒ Ký hiệu (*) tại các cột thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

3. Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai (Thời gian: 1/2023)
Nội dung biểu thuế tổng hợp bao gồm:
1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
2. Các biểu thuế năm 2021 liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT, 22 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đến 8.724/14.414 mã HS

File Excel: bieu-thue-xnk-2023-hqqn.xlsx
Link online: Biểu thuế XNK 2023

Xem thêm: 
Biểu thuế XNK 2022
Biểu thuế XNK 2021
Biểu thuế XNK 2020

Liên hệ ngay Real Logistics:
Hotline: 0936.386.352
Email: han@reallogistics.vn / hcm@reallogistics.vn

FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat