Quy định mới về ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
Bộ Công Thương khuyến cáo về việc hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ
DƯ ĐỊA XUẤT KHẨU SẢN PHẨM HALAL CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC HỒI GIÁO
Lấy Ý Kiến Góp Ý Đối Với Dự Thảo Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo
Lưu ý với ngành công nghiệp chuỗi lạnh: Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC đến hết 31/12/2023
Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư về Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Triển khai thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tướng: Phải chỉ đạo thống nhất lưu thông hàng hóa, di chuyển con người