Lấy Ý Kiến Góp Ý Đối Với Dự Thảo Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo
Lưu ý với ngành công nghiệp chuỗi lạnh: Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC đến hết 31/12/2023
Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư về Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Triển khai thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tướng: Phải chỉ đạo thống nhất lưu thông hàng hóa, di chuyển con người