Bố trí riêng một 'siêu' máy bay chở vải thiều Bắc Giang vào TP.HCM
Thủ tướng: Phải chỉ đạo thống nhất lưu thông hàng hóa, di chuyển con người
Chưa quan ngại về việc nhập siêu tăng trở lại.