Đề xuất sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định AKFTA
Canada Là Thị Trường Xuất Khẩu Quan Trọng Thứ 5 Của Việt Nam
Lấy Ý Kiến Góp Ý Đối Với Dự Thảo Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Hàng công nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường RCEP tăng 23%
Người khai hải quan được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo
Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư về Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
Thủ tướng: Phải chỉ đạo thống nhất lưu thông hàng hóa, di chuyển con người
Chưa quan ngại về việc nhập siêu tăng trở lại.