Dịch vụ xe nâng, xe cẩu, xe chuyên dụng.
Real Logistics cung cấp dịch vụ đặc biệt cho hàng hóa quá khổ, quá tải cần sử dụng trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng. Xe nâng 25 tấn - Xe cẩu 500 tấn - Đầu kéo và rơ-mooc chuyên dụng cho hàng quá khổ, quá tải.