Logo
Tin tức
19.05.2023

Đề xuất xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn

Bộ Kế hoạch Đầu tư (KH&ĐT) vừa nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn của Công Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư xây dựng mới bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo Quyết định số 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển TP.HCM thuộc cảng biển loại I.

Từ đây, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến về đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về việc đáp ứng quy định của pháp luật về môi trường biển và hải đảo, giao khu vực biển cho tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên biển, việc đáp ứng các quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án sử dụng khu vực biển, sự phủ hợp của dự án với quy hoạch không gian biển quốc gia (nếu có).

Đối với Bộ GTVT được đề nghị đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch cảng biển, sơ bộ tổng mức đầu tư, thiết kế sơ bộ của dự án, việc di dời cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận gắn với việc đầu tư dự án.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về sơ bộ tổng mức đầu tư, thiết kế sơ bộ của dự án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp với của dự án với các di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa (nếu có), cũng như tác động của việc đầu tư xây dựng dự án tới du lịch TP.HCM. Điều này được xét tổng thể việc với việc di dời cảng Sài Gòn và cảng Tân Thuận).

UBND TP.HCM cho ý kiến về cần thiết phải đầu tư dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Cùng đó, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án mang lại và tác động lan tỏa của dự án tới phát triển chung của thành phố, cũng như sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Logistics Việt Nam

FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat